Context

Context of Minato no Nihon musume, Janus Films ; Kamata Eiga Shōchiku Kinema Kabushiki Kaisha ; Shimizu Hiroshi kantoku sakuhin ; gensaku, Kitabayashi Tōma ; kyakushoku, Suyama Mitsu; kantoku, Shimizu Hiroshi