Context

Context of Mưu Sát : Tội phạm trí tuệ cao, Zijinchen ; Tử Kim Trần ; dịch giả Hương Ly