Context

Context of Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi : tản văn, Bạch Lạc Mai ; Lục Bích dịch